Vzhľadom k súčasnému stavu medzi Českom a Slovenskom organizátori MSCHP 2020 pristúpili k možnosti pretekania tzv. virtuálnym spôsobom. Podmienkou je absolvovanie predpísanej dĺžky v daný deň či už pri Záhoráckej 20 alebo Juranskej 5, alebo oboch. 

Absolvovať virtuálne preteky môžete individuálne alebo skupinovo.

Po absolvovaní virtuálnych pretekoch pošlite prosím výsledky na email romangazarek68@gmail.com vo formáte Z20 (aleboJ5) meno, priezvisko - dĺžka trate - dosiahnutý čas. Dodržanie ducha fair-play je dúfam samozrejmosťou.

Na základe zaslaných časov doplníme výsledkové listiny jednotlivých pretekov, následne sa obodujú a doplnia do tabuliek MSCHP.

Po pretekoch v Borskom Svätom Jure sa určí konečné poradie podľa poslednej zmeny pravidiel (potrebné absolvovať 5 pretekov a do záverečného hodnotenia sa berú výsledky 5 najlepších výsledkov).

Slávnostné vyhodnotenie MSCHP 2020 by sa mohlo uskutočniť v januári 2021 počas vyhodnocovania ZDBP alebo na niektorom z pretekov až v roku 2021.

O prípadných zmenách Vás budeme informovať.