Žiadame všetkých pretekárov, aby sledovali vývoj situácie v Čechách a na Slovensku.

Zároveň vás žiadame, aby ste rešpektovali nariadenia a usmernenia úradov v oboch krajinách a organizačných výborov pretekov.

Organizačný výbor Záhoráckej 20 sa bude všetkými silami snažiť o usporiadanie pretekov v súlade s platnými usmerneniami platnými na Slovensku v danom čase.