V hale Športového gymnázia v Banskej Bystrici sa 18.12.2019 konalo testovanie funkčných schopností chodcov a hlavne v mládežníckych kategóriách.

Testovanie sa vykonávalo pod záťažou na 4x1000m resp. 4x1500m, pričom každý testovaný úsek sa išiel rýchlejším tempom. Počas úseku sa sledovala tepová frekvencia a do hodnotenia sa brala frekvencia na konci úseku a chodcom sa ihneď po ukončení úseku brala kvapka krvi pre stanovenie laktátu.

Po ukončení všetkých stanovených úkonov analytici VŠC Dukla Banská Bystrica z tepových frekvencií a nameraných hodnôt laktátu stanovia každému testovanému chodcovi hranice tepov a kilometrové rýchlosti pre jednotlivé úrovne tréningové zaťaženia (od voľnej chôdze až po maximum).

Opakované testovanie by sa  malo uskutočniť na konci januára ale s tým rozdielom, že bude dvojdňové. V prvom dni prebehne klasický test, pričom analytici rýchlo spracujú dáta. Na druhý deň sa bude konať kontrolný tréning na základe spracovaných dát.

galerie