Datum závodu
Místo
Brno - Nový Lískovec

Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno
03.01.2020 Brno-Nový Lískovec (Oblá 51c, 49.1759694N, 16.5552072E) 

Startují Muži - všechny věkové kategorie, Ženy - všechny věkové kategorie. 

Účastníci chodeckých závodů se budou prezentovat výhradně po 16. hodině. Závodní kancelář. Startovné 50,- Kč (2 €) za osobu• první tři závoníci v kategorii staršího žactva obdrží diplom a medaili•

V okolí tunelu je snížená možnost parkování. Pro příjezd počítejte s dostatečnou časovou rezervou! Parkování

Přihlášky se podávají výhradně na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16.12.2018 do 2.1.2019 do 12 hodin. Startovat mohou pouze registrovaní závodníci a závodnice. Jiný způsob přihlášek nebude akceptován. Slovenští účastníci zašlou přihlášky na marcikp@seznam.cz. Přihlášky na místě nebudou umožněny! Šatny jsou k dispozici u vchodu do tunelu, případně v prostorách Fitka Kameňák v přízemí budovy (pouze k převlékání). WC tamtéž.
 Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli při vstupu do tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
Zdravotní služba je zajištěna. Závodníci a závodnice startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá odpovědnost za případnou zdravotní či majetkovou újmu žádného z účastníků.
NEZAPOMEŇTE SI VZÍT PŘEZUVKY !!
Platí pro všechny účastníky včetně doprovodu.

Časový pořad

18:30     1000m Muži - všechny věkové kategorie

18:45     1000m Ženy - všechny věkové kategorie

Výsledky