Datum závodu
Místo
Borský Mikuláš, Základná škola

PRELOŽENÉ NA 24.10.2020